za 4., 5. in 6. razred

 

3. likovna naloga:

Maketa KULTURNE USTANOVE

 

Navodila za izvedbo naloge: 3. likovna naloga-NUM 456 - Arhitektura in skeletna gradnja.pdf

Nalogo izvedeš do petka, 12. 6. 2020. 

 

Svoj izdelek fotografiraš in ga pošlješ na e-mail: suzana.zgonec@guest.arnes.si

 

 

2. likovna naloga:

VISOKI RELIEF

 

Navodila za izvedbo naloge: Izbirni - Umetnost 456 r - KIPARSTVO relief.pdf

Nalogo izvedeš do petka, 24. 4. 2020. 

 

Svoj izdelek fotografiraš in ga pošlješ na e-mail: suzana.zgonec@guest.arnes.si

 

 

1. likovna naloga:

OBLIKOVANJE GRAFITOV

 

Navodila za izvedbo naloge: Izbirni - Umetnost 456 r - Grafiti.pdf

Nalogo izvedeš do torka, 31. 3. 2020. 

 

Svoj izdelek fotografiraš in ga pošlješ na e-mail: suzana.zgonec@guest.arnes.si

 

Maketa kulturne ustanove


Visoki relief


Grafiti