Lik. naloga: Glasba kot likovni motiv

Lik. motiv: Filmska glasba

Lik. tehnika: Po lastni izbiri (barvice, flomastri, voščenke, akvarel)


Lik. naloga: Uporabni predmet kot kip

Lik. motiv: Domišljijski čevelj

Lik. tehnika: Papir in karton


Lik. naloga: Arhitektura in skeletna gradnja

Lik. motiv: Most čez reko

Lik. tehnika: Po lastnem izboru (papir, karton, lesen paličice, naravni material, slamice)