Lik. naloga: Uporabni predmet kot kip

Lik. motiv: Domišljijski čevelj

Lik. tehnika: Papir in karton


Lik. naloga: Glasba kot likovni motiv

Lik. motiv: Filmska glasba

Lik. tehnika: Po lastni izbiri (barvice, flomastri, voščenke, akvarel)


Lik. naloga: Industrijska grafika in umetniški plakat

Lik. motiv: Kulturni dogodek 

Lik. tehnika: Po lastni izbiri (barvice, flomastri, voščenke, akvarel, tempere, kolaž, računalniški program)