Lik. naloga: Arhitekturni materiali in fasada

Lik. motiv: Sanjska hiša

Lik. tehnika: Sestavljanje in lepljenje različnih materialov