Lik. naloga: Kompozicija v arhitekturi in skeletna gradnja

Lik. motiv: Most čez reko

Lik. tehnika: Po lastnem izboru (papir, karton, lesen paličice, naravni material, slamice)