Lik. naloga: Abstrakcija v kiparstvu in gibljivi kip

Lik. motiv: Gibljivi kip

Lik. tehnika: Kombinirana in po lastnem izboru (vrvica, žica, papir, modelirna masa, naravni materiali, uporabni predmeti, odpadna embalaža ... )