za 4., 5. in 6. razred

Lik. naloga: Slikanje v toplo-hladnem kontrastu

Lik. motiv: Domišljijska sestavljena žival

Lik. tehnika: Po lastni izbiri (barvice, flomastri, voščenke, akvarel, tempere, kolaž)


Lik. naloga: Prostostoječi kip človeške in živalske figure

Lik. motiv: Jaz in moja žival

Lik. tehnika: Alu folija in karton


Lik. naloga: Glasba kot likovni motiv

Lik. motiv: Filmska glasba

Lik. tehnika: Po lastni izbiri (barvice, flomastri, voščenke, akvarel)


Lik. naloga: Arhitektura in skeletna gradnja

Lik. motiv: Most čez reko

Lik. tehnika: Po lastnem izboru (papir, karton, lesen paličice, naravni material, slamice)


Lik. naloga: Umetniška grafika in barvna monotipija

Lik. motiv: Zimska pokrajina

Lik. tehnika: Barvni flomastri in šablone iz papirja