za 4., 5. in 6. razred

Maketa kulturne ustanove


Visoki relief


Grafiti