Lik. naloga: Zvrsti kiparstva in visoki relief

Lik. motiv: Avtoportret

Lik. tehnika: Modeliranje gnetljivega materiala (glina, Das masa, slano testo)